STA OP TEGEN ARMOEDE. Gebedssuggesties. 15,16,17 oktober 2010
Inhoud:
Hieronder staan gebedssuggesties, die u tijdens een eucharistieviering of andere viering kunt gebruiken.
Onder nr.1 Voorganger staat nadere informatie.
Onder nr.3 Voorbeden: staat de Wereldwijde verklaring tegen armoede, tijdens welke u kunt gaan staan. U kunt zich hiertioe beperken.
Lees meer...


GEBEDSOEFENING "STA OP TEGEN ARMOEDE" voor 16,17,18 oktober 2009
We worden wereldwijd opgeroepen OP TE STAAN TEGEN DE ARMOEDE.
We worden wereldwijd opgeroepen onze Staatshoofden te herinneren aan hun beloften om v˛˛r 2015 de armoede te halveren in de wereld.
Laten we bidden, terwijl we opstaan tegen de armoede, opdat God,Jahwe, Allah onze beden aanhoort en onze staatshoofden de kracht en de moed geeft te doen wat ze allen beloofd hebben.

Hier bieden wij u suggesties voor een christelijke gebedsoefening.
AFRIKA-EUROPA NETWERK. aen@planet.nl
Lees meer...


THEMABRIEF: EPAs: ONTWIKKELING OF HARAKIRI??? 20 december 2007
De inhoud van de Themabrief:
1) Inleiding:
- Het probleem in een dop.
- Economische vrijhandeslakkoorden: Geen partnerschap, chantage, oplossing.
2) Nieuwe vrijhandelsovereenkomsten (EPAs)
3) Beperkingen aan vrijhandel.
4) Voorbeeld : de pluimveesector in Kameroen.
5) Gevolgen van een te snelle en te vergaande liberalisering.
6) Hoe wordt in de ACSlanden geoordeeld over de EPAs?
7) De huidige stand van zaken.
8) De EU-AFRIKA TOP op 8/9 decwember in Lissabon en de EPAs.
9) De positie van het Afrika-Europa netwerk.
Lees meer...


GEBEDSSUGGESTIES VOOR ACTIEWEEK VOOR EERLIJKE HANDEL VAN 14-21 OKTOBER. 2 OKTOBER 2007.
Wij bieden u gebedssuggesties aan, die gebruikt kunnen worden op de zondagen en de overige dagen van de week van 14-21 oktober. U kunt ze ook gebruiken als omlijsting van het OPSTAAN TEGEN DE ARMOEDE op 16/17 oktober.
Lees meer...


THEMABRIEF: WATERCRISIS IN AFRIKA: GEVOLGEN VOOR NATUUR EN MENS. MAART 2007
INHOUD:
1. De adem van de voorouders.
2. De profeet Jesaja.
3. Watervoorraden.
4. Wederkerige be´nvloeding tussen bossen en water, landbouwmethodes en water.
5.Bedreiging van ecologische balans.
6. Ontregeling van de sociaal-economische patronen.
7. Het 'vrouwelijk' gezicht van de watercrisis.
8. Politieke en economische factoren van de watercrisis.
9. Herstel van de ecologische balans als weg naar volkssoevereiniteit.
Tot besluit.
Enkele concrete aanbevelingen.
Colofon.
Lees meer...


THEMABRIEF GEEN VRIJHANDEL, WEL VOEDSELSOEVEREINITEIT 20 oktober 2006
THEMABRIEF november 2006 Volume 3 nr.10.
Inhoud:
1) De ontwikkeling van Afrika zonder afrikanen.
2) De ontwikkeling van Europa.
3) Situiatieschets van de landbouw in Afrika.
4) Wij, Afrikaanse boeren.
5) Waarom roepen de Afrikaanse boeren: STOP EPA's?
6) Geen EPA's zonder voedselsoevereiniteit.
7) EPA's?...Ja, maar zo niet.
Slotconclusie
Wereldwijde campagne:VRIJHANDEL VOORBIJ.
Lees meer...


THEMABRIEF AFRIKA - WIE IS SCHULDIG AAN WIE. 25 maart 2006.
DEZE THEMABRIEF BESCHRIJFT DE ONTSTAANSGESCHIEDENIS VAN DE AFRIKAANSE NATIES EN VERSCHILLENDE OORZAKEN DIE GELEID HEBBEN TOT DE ENORME SCHULDENLAST WAARONDER ZIJ TOT OP DE DAG VAN VANDAAG GEBUKT GAAN.
WAT WORDT ERAAN GEDAAN? WAT KAN ERAAN GEDAAN WORDEN?
Lees meer...


WAT IS DE WERELDHANDELSORGANISATIE? (1) 18 OKTOBER 2005
OP 13-18 DECEMBER HEEFT DE MINISTERIELE CONFERENTIE VAN DE WERELDHANDELSORGANISATIE (WTO) PLAATS IN HONG KONG.
VOOR DE LANDEN VAN AFRIKA IS HET EEN BELANGRIJK GEBEUREN. ZULLEN ZIJ WERKELIJK DE KANS KRIJGEN OM ZICH VIA HANDEL VERDER TE ONTWIKKELEN? OF ZULLEN DE RIJKE LANDEN ZOVEEL MOGELIJK DE VOORDELEN NAAR HUN KANT TOE HALEN?
IN DIT ARTIKEL MAAKT U KENNIS MET DE VOORGESCHIEDENIS EN MET DE ONDERWERPEN DIE IN HONG KONG BESPROKEN ZULLEN WORDEN.
Lees meer...


THEMABRIEF KLEINE EN LICHTE WAPENS 19 SEPTEMBER 2005
< THEMABRIEF = KLEINE EN LICHTE WAPENS, EEN BEDREIGING VOOR VREDE EN ONTWIKKELING.
Afrika wordt sinds jaren in verschillende landen geteisterd door interne conflicten. Vooral, maar niet allleen door illegale wapenhandelaars worden kleine en lichte wapens aangeleverd. Deze vormen een bedreiging voor de vrede en de ontwikkeling in deze landen van Afrika, maar ook in de omliggende landen. Vooral burgers, met name vrouwen en kinderen zijn daarvan de slachtoffers. In deze Themabrief geven we hierover vooral informatie over de Democratische Republike Congo.
Lees meer...